Integritetspolicy

 

 

Hur Yatra Yogaresor AB hanterar personlig information

Nyhetsbrev

Vi ger dig möjlighet att vara med på vårt nyhetsbrev, som skickas cirka sex gånger/år. Du kan anmäla dig via vår hemsida eller genom att maila oss. Vi lägger aldrig till någon automatiskt på nyhetsbrev. Du kan i varje nyhetsbrev enkelt klicka för att avregistrera dig. Så länge du är med på nyhetsbrevet så finns ditt namn och e-post adress lagrad i Mailchimp.

E-post

Vi går regelbundet genom vår e-post inbox och raderar e-post som ej är relevant att spara. Du kan när som helst höra av dig till oss och be oss radera all e-post kommunikation vi har fått av dig.

Information vi får i samband med din anmälan / anmälningsformulär

Informationen du ger oss i anmälningsformuläret i samband med din anmälan sparas som formulär på Google Drive. Två år efter avslutad resa raderas samtlig information du gett oss, med undantag för ditt namn och vilket år du reste med oss. Vill du inte att vi sparar informationen efter avslutad resa; maila oss på info@yatra-yogaresor.se efter resans avslut.

Ditt namn och fysiska adress sparas i vårt bokföringsprogram, samt kopieras till din faktura som sparas digitalt i 7 år enligt lagstiftning. Informationen på fakturor tar även vår revisor del av under aktuellt bokföringsår (vi har kontrollerat att hon följer aktuell GDPR lagstiftning samt skrivit kontrakt angående hur hon lagrar informationen).

Informationen delas även med gästlärare när vi anser att det är relevant och viktigt för dem att känna till (ex: hälsa, allergier).

Information som sparas digitalt

Vi sparar information digitalt i Google Drive. Vi har kontrollerat att de följer aktuell GDPR-lagstiftning och kommer fortsatt göra det en gång/år (https://privacy.google.com/businesses/compliance

Vår webbansvarig har också tillgång till våra filer i Google Drive.

Vi kommer aldrig dela eller sälja din information till utomstående parter.

//Anna Asplund och Anna Sunesson / Yatra Yogaresor AB